pl en mapa strony inteligentne budynki Znajdz nas na FB Kanal DomatIQ na YT EU

SIM - tradycyjnie nowocze?ni

Systemy bezpiecze?stwa teleinformatycznego

drukuj

Formy płatności

Strona główna | Formy płatności

DZIERŻAWA
Proponujemy Państwu opcję dzierżawy naszych rozwiązań.
Wybrane przez Państwa rozwiązanie może być dostarczone i zainstalowane wraz z usługą przeszkolenia osób, które będą zajmować się jego obsługą w ramach umowy dzierżawy na określony przez Państwa czas z możliwością wykupu po okresie dzierżawy.
Opłata z tytułu dzierżawy zawiera koszty obsługi technicznej w okresie dzierżawy powierzonego urządzenia.
Dzięki tej formie zakupu mają Państwo:

  • możliwość korzystania z najwyższej klasy urządzeń bez uszczuplania środków inwestycyjnych;
  • zawsze sprawne urządzenie gwarantujące najwyższą jakość;
  • znany koszt eksploatacji urządzenia;
  • czynsz dzierżawny stanowi w 100% koszty uzyskania przychodu;
  • możliwość wykupu dzierżawionego urządzenia;
  • newralgiczne elementy sytemu ze względu na bezpieczeństwo danych np. dysk z nagraniami w przypadku rejestratora rozmów, mogą być pod koniec okresu dzierżawy przekazane użytkownikowi na zasadach określonych w umowie.

Charakterystyka usługi najmu i dzierżawy w artykule: Umowa najmu i dzierżawy — podobieństwa i różnice Anna Proksa

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, ze zm.)
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71, poz. 733, ze zm.)

LEASING
Proponujemy Państwu dogodne formy zakupu naszych rozwiązań.
SIM ma podpisaną umowę partnerską z Europejskim Funduszem Leasingowym.
Warunki umowy leasingowej EFL znajdują się na stronie EFL: http://www.efl.pl/page_leasing_it.
Leasing to szybka i wygodna forma zakupu, pozwalająca na użytkowanie rozwiązań bez ponoszenia jednorazowo wszystkich kosztów przedsięwzięcia. Często nie ma konieczności wpłaty własnej. Zakup finansowany jest przez firmę leasingową a leasingobiorca spłaca raty zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
Czynsz w leasingu operacyjnym stanowią w całości koszt uzyskania przychodu.
Istnieje możliwość korzystania z przedmiotu leasingu bez konieczności jego zakupu.
Leasingobiorca ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT od umowy lasingu
Leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po upłynięciu okresu umowy leasingu.

© SiM 2018 SiM Sp. z o.o. ul. Stefczyka 34, 20-151 Lublin
dzia? obs?ugi klienta: +48 81 718 78 00, sekretariat: +48 81 718 78 50
fax: +48 81 718 78 91
webdesign: centrum internetowe