pl en mapa strony inteligentne budynki Znajdz nas na FB Kanal DomatIQ na YT EU

SIM - tradycyjnie nowocze?ni

Systemy bezpiecze?stwa teleinformatycznego

drukuj

Multikom2 - system komunikacyjny dla SWD

Strona główna | Multikom2 - system komunikacyjny dla SWD

Cyfrowy system komunikacyjny MULTIKOM 2

MULTIKOM 2  jest nowoczesnym, cyfrowym systemem komunikacyjnym, integrujący środki łączności przewodowej i bezprzewodowej. Jego zadaniem jest zapewnienie aktywnego dostęp do sieci telefonicznych (analogowych i cyfrowych  ISDN lub GSM) i radiowych (konwencjonalnych, trunkingowych analogowych  MPT 1327 i cyfrowych  TETRA) oraz zestawianie połączeń pomiędzy tymi sieciami. System umożliwia budowę spójnego, elastycznego i efektywnego systemu komunikacyjnego łączącego ze sobą wszystkie służby objęte systemem niezależnie od wykorzystywanych przez nie środków łączności.  Zaletą systemu jest możliwość integracji w jednej platformie sprzętowej zarówno użytkowanych już środków łączności telefonicznej i radiowej wykorzystywanych przez służby ratownicze.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych, ciekłokrystalicznych monitorów dotykowych operator przyjmujący zgłoszenie za dotknięciem odpowiedniej ikony wywołania, może nawiązać łączność z dowolnym kanałem komunikacyjnym w celu maksymalnego uproszczenia przekazu informacji pomiędzy w jednostkami zintegrowanymi za pomocą systemu MULTIKOM 2. Ma to strategiczne znaczenia zwłaszcza tam gdzie priorytetem jest czas, szybka reakcja na zgłoszenie oraz troska aby informacja od razu trafiła we właściwe miejsce.

multikom2

System ma budowę modułową. Podstawowym elementem jest jednostka centralna, zbudowana z kaset w systemie rack 19” (wys. 6U), wyposażona w  cyfrowe pole komutacyjne oparte o magistralę PCM. Kanały komunikacyjne (sieci radiowe, telefoniczne) oraz urządzenia końcowe (konsole operatorskie) podłączane są do systemu poprzez moduły rozszerzeń. System umożliwia obsługę maksymalnie 256 portów. Dzięki zastosowaniu technologii HOT-SWAP wymiana modułów rozszerzeń  może odbywać się bez przerywania pracy urządzenia.
Dostęp operatorów do systemu odbywa się przy wykorzystaniu konsoli.
Użytkownicy mogą komunikować się ze sobą bezpośrednio poprzez interkom. Zaimplementowana w systemie funkcja X-band (Cross-band) pozwala zestawiać dynamiczne połączenia  pomiędzy dwoma niezależnymi sieci radiowymi. Możliwe jest również łączenie linii telefonicznej z wybranymi sieciami radiowymi.

Dla budowy spójnych systemów komunikacyjnych w jednostkach oddalonych, dysponujących np. dobrą ale odległą od centrum operatorskiego lokalizacją radiowych stacji bazowych lub w przypadku budowy systemu w oparciu o dwa niezależne centra dyspozytorskie, i realizacji połączeń pomiędzy nimi system wykorzystuje karty E1.

Pojedynczymi, zdalnymi stacjami bazowymi można również sterować za wykorzystaniem kart Remote Board i kontrolera Remote Minikom poprzez linię symetryczną na odległość do ok. 15km lub też,  na praktycznie nieograniczoną odległość (nawet kilkaset km), poprzez tzw. kanał głosowy. 

ARCHITEKTURA SYSTEMU
Jednostka centralna systemu zbudowana jest z następujących modułów:

 • Control Board - system wymaga implementacji co najmniej jednej karty, w przypadku redundancji system należy wyposażyć w dwie karty. Control Board jest kartą procesorową zarządzającą systemem.
 • Monitor Board – system wymaga implementacji pojedynczego modułu. Moduł Monitor Board  odpowiada za elastyczną konfigurację odsłuchiwanych stacji radiowych  oraz różnicowanie poziomu głośności nasłuchu dla każdej wybranej stacji.
 • User Board – odpowiada za przyłączenie do systemu konsoli operatorskiej z wykorzystaniem łącza E1. Dla każdej przyłączanej konsoli wymagane jest doposażenie systemu w moduł User Board.
 • Radio Board – służy do obsługi bezpośredniej, wewnątrz systemowej, dwustronnej komunikacji radiowej. Implementacja modułu jest wymagana dla każdego obsługiwanego lokalnie radiotelefonu. Radiotelefon powinien być wyposażony w złącze „accesory” oraz umożliwiać sterowanie kanałami kodem BCD.
  Parametry techniczne:
  ▌ podłączenia do różnych typów radiotelefonów
  ▌ transmisja: simplexowa, semi-duplex, duplexowa
  ▌ przełączalne kanały
  ▌ 2 priorytety skanowania z tonowym dekodowaniem PL (15 możliwości)
  ▌ dekodowanie tonów DPL (15 możliwości)
  ▌ repeater
  ▌ kodowanie I dekodowanie Select V(ZVEI, CCIR, EIA, EEA)
  ▌ kodowanie I dekodowanie Select V(100 users, AB, LongB)
  ▌ kodowanie i dekodowanie DTMF
  ▌ 8 cyfrowy format przy połączeniach selektywnych wychodzących
  ▌ 8 cyfrowy format przy połączeniach selektywnych wychodzących
  ▌ 8 pojedynczych tonów odbiorczych
  ▌ 5 anlogowo-cyfrowych wejść dla różnych sygnałów wejściowych
  ▌ własny squelch
  ▌ demfaza
 • Remote Board  - umożliwia przyłączenie radiotelefonu zdalnego zapewniając  wewnatrzsystemowe połaczenie  między MULTIKOM 2 a wyniesioną stację radiową. Włączenie  stacji bazowej oddalonej odbywa się z wykorzystaniem 2 lub 4 przewodowego interfejsu – każda linia może być podłączona jako 4 przewodowa symetryczna z separacją sygnałów RX i TX.
 • E1 Extension Board  - moduł składający się z dwóch kart E1 oraz łącza E1 zestawianego pomiędzy nimi. E1 Extension Board służy do połączenia dwóch części systemu MULTIKOM 2 znajdujących się w dwóch oddalonych lokalizacjach.
 • ISDN BRA Board – moduł odpowiedzialny za przyłączenie systemu do centrali telefonicznej (podłączenie linii telefonicznej ISDN BRI - euroISDN). ISDN BRA Board umożliwia kierowanie połączeń z MSN do jednej konsoli operatorskiej lub ich grupy (np. w ramach jednej służby), albo do sieci radiowej (sterowanie nadawaniem głosem  VOX PTT). Umożliwia. Umożliwia również programowanie CLIP i przekazywania połączeń z użyciem ETC.
 • Telephone Board -  moduł służy do podłączenia analogowych linii telefonicznych.
 • MPT Board – moduł niezbędny do obsługi terminala analogowego systemu trunkingowego w standardzie MPT1327.
 • TETRA Board – moduł odpowiedzialny za integrację z systemem terminala cyfrowego systemu trunkingowego TETRA.  Obsługuje grupowe i indywidualne wybieranie z identyfikacja numeru dzwoniącego.
 • Edacs Board  - moduł służy do podłączenia do cyfrowej sieci łączności radiowej EDACS.
 • Multirec Board – moduł nagrywający odpowiedzialny za rejestrację wszelkich połączeń wewnątrz systemowych, oraz rozmów przychodzących i wychodzących z konsoli dyspozytora. Umożliwia archiwizację i odtwarzanie nagrań zarejestrowanych w systemie MULTIKOM 2.

System zapewnia możliwość integracji środków łączności z systemami IT, a zwłaszcza z komputerowym systemem wspomagania pracy dyspozytorów (Computer Aided Dispatch – CAD). Integracja ta jest zrealizowana za pomocą serwera sterującego z opisanymi protokołami sterującymi dostępnymi dla aplikacji zewnętrznych w określonym punkcie styku (np. RS232, LAN, USB). Rozwiązanie oferuje wbudowane układy i procedury samoczynnej kontroli sprawności poszczególnych podzespołów oraz dublowanie strategicznych elementów systemu. Wszelkie usterki i awarie są zgłaszane na wytypowanych stanowiskach dyspozytorskich i administracyjnych a informacje o nich samoczynnie archiwizowane. Ponadto System Multikom 2 zapewnia możliwość wymiany uszkodzonych podzespołów elektronicznych pod napięciem, bez przerywania lub zakłócania pracy systemu.
System umożliwia również wspólpracę z zewnętrznymi rejestratorami rozmów, w tym m.in. pełną integrację z analizą łącza z systemami nagrywającymi COMPREC i SIMLogger.

KONSOLA DYSPOZYTORSKA UNIKOM 7

Konsola integruje dostępne środki łączności systemu komunikacyjnego MULTIKOM 2 i umożliwia nieograniczony dostęp do nich. Konsola udostępnia operatorowi monitor dotykowy z graficzny interfejsem, który może być modyfikowany zgodnie z bieżącymi potrzebami. Wygląd klawiszy sterujących na ekranie monitora dotykowego oraz funkcje przypisane do klawiszy są dowolnie konfigurowane zgodnie z wymaganiami użytkowników tak, aby zapewniać łatwość pracy dyspozytorów (ergonomia) i minimalizować możliwość popełniania błędów. Konsola umożliwia stosowanie monitorów dotykowych różnych rozmiarów, montowanych w stole dyspozytorskim lub na nim i jest wykonana jako dedykowane urządzenie mikroprocesorowe. Urządzenie korzysta z autorskiego systemu operacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania użytkowego rozwijanego w kierunku niezawodnej obsługi wielu różnorodnych środków łączności. Konsola umożliwia podłączenie i współpracę z urządzeniami  zewnętrznymi: mikrofonem, głośnikiem, zestawem nagłownym, zewnętrzną słuchawką (mikrotelefonem) czy nożnym przyciskiem nadawania.

Podstawowa funkcjonalność:
▌ dostęp do wszystkich funkcji służących do prowadzenia korespondencji za pomocą stacji bazowych oraz linii ISDN, a także wizualizacja stanu  wszystkich środków łączności obsługiwanych przez konsolę, za pomocą jednego podstawowego okna
▌ możliwość równoległego monitorowania (podsłuchu) odbioru i nadawania na wszystkich stacjach bazowych przyłączonych do konsoli oraz prowadzenia korespondencji telefonicznej za pomocą wszystkich linii ISDN przyłączonych do centrali a służących do prowadzenia rozmów
▌ funkcja równoległego nasłuchu umożliwiająca współpracę dyspozytorów korzystających z tych samych zasobów radiowych jednocześnie w różnych pomieszczeniach tj. możliwość podsłuchu korespondencji między użytkownikiem sieci radiowej a operatorem innej konsoli prowadzącej nasłuch tej samej stacji bazowej
▌ funkcja Cross-Band (X-band): możliwość dynamicznego łączenia, zestawiania konferencji pomiędzy niezależnymi sieciami radiowymi
▌ funkcja Inter-Connect: łączenie sieci radiowej z siecią telekomunikacyjną, funkcja umożliwia zestawienia połączenia między radiotelefonem znajdującym się w zasięgu stacji bazowej a dowolnym telefonem w sieci ISDN
▌ funkcja ”Direct PTT” - nadawanie na wskazanym radiotelefonie poprzez wciśnięcie jednego przycisku
▌ jednoczesne monitorowanie do 15 kanałów audio
▌ niezależna regulacja poziomu głośności dla każdego kanału audio
▌ programowalne systemowe sygnały dźwiękowe i dzwonki
▌ programowalna baza abonentów
▌ kolejki wywołań przychodzących
▌ definiowane nazwy obsługiwanych urządzeń (stacji bazowych, sieci trankingowych, linii ISDN) i przypisanych do nich kanałów
▌ możliwość regulacji poziomu głośności osobno dla każdego obsługiwanego urządzenia oraz regulacja ogólnego (zmiksowanego) poziomu głośności wszystkich kanałów audio
▌ przełączanie pomiędzy trybem „głośnomówiącym” (mikrofon biurkowy, głośnik) a zestawem nagłownym za pomocą jednego przycisku
▌ logowanie różnych użytkowników (operatorów) oraz indywidualizacja ustawień parametrów konsoli w zależności od zalogowanego użytkownika
▌ możliwość określenia zestawu środków łączności dostępnych dla danego użytkownika
▌ możliwość zachowania w pamięci konsoli wszystkich nastaw głośności dla danego użytkownika
▌ mapowanie  obsługiwanych urządzeń wg wyboru użytkownika
▌ graficzna sygnalizacja nośnej
▌ funkcja przypisywania stacji bazowej do nożnego przycisku nadawania – wskazuje stację bazową, na której może być prowadzona korespondencja z użyciem nożnego przycisku PTT

ADMINISTRACJA SYSTEMEM

System umożliwia implementację narzędzi (oprogramowania) do monitorowania stanu poszczególnych modułów (kart systemowych), obsługiwanych połączeń oraz zestawionych konferencji oraz nadzorowania pracy operatorów.
Organizacja pracy w architekturze klient/serwer pozwala na zdalne nadzorowanie oraz konfigurację systemu. Wszystkie zdarzenia systemowe mają swoje odzwierciedlenie w logach systemu, które są udostępniane dla uprawnionych użytkowników. 

ARCHITEKTURA ROZPROSZONA

System jest przygotowany do rozbudowy polegającej na tworzeniu w odległych lokalizacjach jednostek wyniesionych tworzących funkcjonalną i logiczną całość z jednostką podstawową. Jednostki wyniesione systemu mają możliwość wyposażania w te same karty interfejsów, co jednostka podstawowa (karty radiowe, telefoniczne, zdalnego sterowania radiotelefonami i sterowania konsolami dyspozytorskimi). Dyspozytorzy systemu z poziomu konsol mogą mieć dostęp do zasobów lokalnych i jednostek wyniesionych systemu bez żadnych ograniczeń zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora systemu.
Przyłączenie jednostek zdalnych systemu odbywa się za pomocą typowych traktów cyfrowych (kablowych lub radiowych) o przepływności 2 Mbs (E1). System jest gotowy do zastosowania przynajmniej dwóch dublujących się traktów cyfrowych.
Możliwe jest realizowanie połączeń sąsiedzkich zestawionych na  stałe pomiędzy określonymi systemami autonomicznymi lub  załączanych dynamicznie z wykorzystaniem sygnalizacji Q.SIG.

REFERENCJE

SIM za wdrożenie central radiotelekomunikacyjnych MULTIKOM2 otrzymał referencje od Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Jest to największe w Polsce wdrożenie tego typu rozwiązania.

multikom1


 

© SiM 2018 SiM Sp. z o.o. ul. Stefczyka 34, 20-151 Lublin
dzia? obs?ugi klienta: +48 81 718 78 00, sekretariat: +48 81 718 78 50
fax: +48 81 718 78 91
webdesign: centrum internetowe