pl en mapa strony inteligentne budynki Znajdz nas na FB Kanal DomatIQ na YT EU

SIM - tradycyjnie nowocze?ni

Systemy bezpiecze?stwa teleinformatycznego

drukuj

MULTIKOM - Wdrożenie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Strona główna | Aktualności | MULTIKOM - Wdrożenie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Konsorcjum Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. – JAREXS Sp. z o.o.  wdrożyła w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim nowoczesny system łączności przewodowej i bezprzewodowej MULTIKOM. System, którego koncepcję wypracowali przede wszystkim policjanci i pracownicy Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim pozwala na błyskawiczną łączność oraz wymianę informacji pomiędzy lubuskimi służbami ratowniczymi (policja, szpitale, pogotowia ratunkowe, wojsko, straż graniczna, straż pożarna, Centrum Zarządzania Kryzysowego LUW).

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych, ciekłokrystalicznych monitorów dotykowych dyżurny, za dotknięciem odpowiedniej ikony wywołania, może nawiązać łączność z dowolną jednostką ratowniczą na terenie województwa. System nie tylko umożliwia zautomatyzowanie procesu powiadamiania i skrócenie do minimum czasu reakcji na zgłoszenie, ale również, dzięki możliwości budowy w oparciu o istniejącą już infrastrukturę teleinformatyczną, pozwala na optymalizację kosztów inwestycyjnych.

Oficjalne zakończenie procesu wdrażania i prezentacja możliwości systemu odbyła się 4 lipca 2008 w hotelu Mieszko w Gorzowie Wielkopolskim. Projekt był finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG III A oraz Komendę Główną Policji.

http://miasta.gazeta.pl/gorzow/1,88312,5424329,Mamy_system_szybkiego_reagowania.html
http://www.gorzow.pl/aktualnosci/2770_Polaczone_sluzby_ratownicze
http://www.rmg.fm/index.php?p=1&id_news=5347&archiv=1&page=1
http://www.pb.pl/Default2.aspx?ArticleID=20bf85ef-2c2f-4bb4-ac59-9ab34c319f59&ref=lastadd

   Podobne systemy były również przedmiotem dostaw realizowanych przez Spółkę Inżynierów SIM Sp. z .o.o. oraz
Siemens Sp. z o.o. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem oraz  Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
Dziękujemy naszym konsorcjantom i kontrahentom za współpracę w ramach projektu. 

SIM z dn.  10 lipca 2008 roku

© SiM 2018 SiM Sp. z o.o. ul. Stefczyka 34, 20-151 Lublin
dzia? obs?ugi klienta: +48 81 718 78 00, sekretariat: +48 81 718 78 50
fax: +48 81 718 78 91
webdesign: centrum internetowe